PRIMARIA COMUNEI BARCANI

Judetul Covasna

CONSILIUL LOCAL

PRIMAR: PASTOR NICOLAE -  INDEPENDENT

CONSILIERI LOCALI:

ARNĂUT MARIAN

Partidul Social Democrat

BORICEAN FLORIN CONSTANTIN

Partidul Mișcarea Populară

BULARCA IOAN

Partidul Mișcarea Populară

GRIJAN GHEORGHE

Partidul Național Liberal

LĂUTARU GHEORGHE

Partidul PRO România

MARIN GHEORGHE

Partidul Social Democrat

MOCANU GHEORGHE

Partidul Social Democrat

MUREA IOAN DAN

Partidul Social Democrat

NEAGOVICI  GHEORGHE – CONSTANTIN

Partidul Național Liberal

SOLOMON IOAN – DANIEL

Partidul Social Democrat

TERZEA NICOLAE

Partidul Social Democrat

VAȘVARI MARIA – BIANCA

Alianța USR PLUS

 

  

                                           

                                                                    

Fisiere:

» 2021
» HCL59/2021
» HCL31
» HCL34/2021
» HCL35/2021
» HCL36/2021
» HCL37/2021
» HCL38/2021
» HCL39/2021
» HCL40/2021
» HCL41/2021
» HCL42/2021
» HCL43/2021
» HCL44/2021
» HCL45/2021
» HCL46/2021
» HCL47/2021
» HCL49/2021
» HCL48/2021
» HCL50/2021
» HCL51/2021
» HCL52/2021
» HCL53/2021
» HCL54/2021
» HCL55/2021
» HCL56/2021
» HCL57/2021
» HCL58/2021
» REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BARCANI, JUDETUL COVASNA
»
» HVL60/2021
» HCL61/2021
» HCL62/2021
» HCL63/2021
» HCL64/2021
» HCL65/2021
» HCL66/2021
» HCL67/2021
» HCL68/2021
» HCL69/2021
» HCL70/2021
» HCL71/2021
» HCL72/2021
» HCL73/2021
» HCL 74/2021
» HCL75/2021
» HCL76/2021
» HCL77/2021
» HCL nr.78/2021
» HCL nr.79/2021
» HCL nr.80/2021
» HCL nr.81
» HCL nr.82
» HCL nr.83
» HCL nr.84
» HCL nr.85
» HCL nr.86
» HCL nr.87
» HCL nr.88
» HCL nr.89
» HCL nr.90
» HCL nr.91
» HCL nr.92
» HCL nr.93
» HCL nr. 22/16.03.2021 privitoare la alegerea președintelui de ședință
» HCL nr. 23/16.03.2021privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Contractul de închiriere nr. 1589/01.04.2019 privind încheierea unui spațiu în incinta imobilului Dispensar medical, comuna Barcani, sat Barcani, nr. 268, județul Covasna, cu des
» HCL nr. 24/16.03.2021 privind modificarea Hotărârii nr. 5/12.01/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Barcani, județul Covasna
» HCL nr. 25/16.03.2021 privind aprobarea instituirii unei taxe pentru utilizarea infrastructurii publice locale (drumuri comunale sau alte categorii de drumuri aflate în proprietatea sau administrarea comunei) de către autovehicule, echipamente, uti
» HCL nr. 26/16.03.2021 privind aprobarea obligațiilor și reponsabilităților care revin instituțiilor publice, agenților economici, cetățenilor pentru buna gospodărire a comunei Barcani și respectarea condițiilor de mediu, precum și stabili
» HCL nr. 27/16.03.2021 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Barcani, județul Covasna
» HCL nr. 28/16.03.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiție ”Extindere și modernizare Școala Gimnazială Barcani, județul Covasna”
» HCL nr. 29/2021 privind aprobarea revocării administratorului în Consiliul de administrație al Ocolului Silvic Buzăul Ardelean R.A.
» HCL nr. 1/12.01.2021 privitoare la alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 2/12.01.2021 privind modificarea HCL nr. 55/27.11.2020 [...]
» HCL nr. 3/12.01.2021 privind revocarea HCL nr. 54/27.11.2020
» HCL nr. 4/12.01.2021 cu privire la reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului
» HCL nr. 5/12.01.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizarea si functionare [...]
» HCL nr. 6/12.01.2021 privind stabilirea salariilor de baza [...]
» HCL nr. 7/05.03.2021 privitoare la alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 8/05.03.2021 privind aprobarea utilizarii in anul 2021 a excedentului bugetar [...]
» HCL nr. 9/05.03.2021 privind aprobarea contului executiei bugetare la data de 31.12.2020
» HCL nr. 10/05.03.2021 privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local [...
» HCL nr. 11/05.03.2021 privind modificarea HCL nr. 63/2020 [...]
» HCL nr. 12/05.03.2021 cu privire la modificarea statului de functii al aparatului de specialitate [...]
» HCL nr. 13/05.03.2021 privind stabilirea slariilor de baza [...]
» HCL nr. 14/05.03.2021 privind aprobarea Regulamentului referitor la procedura de obtinere [...]
» HCL nr. 15/05.03.2021 privind constituirea Comisiei comunitare consultative [...]
» HCL nr. 16/05.03.2021 privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local [...]
» HCL nr. 17/05.03.2021 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant [...]
» HCL nr. 18/05.03.2021 privind aprobarea unui studiu [...]
» HCL nr. 19/05.03.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» HCL nr. 20/05.03.2021 privind corectarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 62/29.12.2020
» HCL nr. 21/05.03.2021 privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere [...]
» 2020
» 2019
» 2018
» 2017
» 2016