PRIMARIA COMUNEI BARCANI

Judetul Covasna

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul Local al comunei Barcani, judetul Covasna are urmatoarea comonenta:
 • Primar: Marin Gheorghe                                          - PSD
 • Viceprimar:  Burgus Gheorghe                                - PSD
 • Consilieri locali: 
 • BLEDEA VIRGIL-MIHAI                                   - PSD  
 • BOCIRNEA MAGDALENA                               - PSD 
 • BORICEAN FLORIN CONSTANTIN                - UNPR
 • BURGU┼× GHEORGHE                                       - PSD
 • BURTEA VASILE                                                - PNL
 • GRIJAN GHEORGHE                                         - PNL
 • DOBRINAS ANA-MARIA                                    - PSD
 • MOCANU GHEORGHE                                      - PSD
 • MUREA MARIUS IOAN                                     - PSD
 • MUREA IOAN DAN                                            - PSD
 • TERZEA NICOLAE                                             - PSD
 • STROIE VASILE-CONSTANTIN                        - PSD     
 • SERBAN LAURENTIU                                        - PSD              

  

                                           

                                                                  

Fisiere:

» 2018
» HCL nr.1/31.01.2018 - cu privire la alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr.2/31.01.2018 - privind aprobarea criteriilor, volumelor si prioritatilor la valorificarea masei lemnoase [....]
» HCL nr.3/31.01.2018 - privind aprobarea preturilor de referinta pentru anul de productie 2018 pentru masa lemnoasa si masa lemnoasa fasonata [....]
» HCL nr.4/31.01.2018 - privind aprobarea contului executiei bugetare la data de 31.12.2017
» HCL nr.5/31.01.2018 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018
» HCL nr.6/31.01.2018 - privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local care va fi realizat in anul 2018 [....]
» HCL nr.7/31.01.2018 - privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual [.....]
» HCL nr.8/31.01.2018 - pentru aprobarea completarii Contractului de asociere a Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de dezvoltare intercomunitara [....]
» HCL nr.9/31.01.2018 - privind mandatarea reprezentantului comunei Barcani in adunarea generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Aquacov" [....]
» HCL nr.10/31.01.2018 - privind organizarea programului de audiente acordate de catre consilierii locali ai comunei Barcani pentru anul 2018
» HCL nr.11/31.01.2018 - privind aprobarea executarii lucrarilor la obiectivul de investitie "Canalizare menajera in localitatea Ladauti [....]"
» HCL nr.12/31.01.2018 - privind autorizarea executarii lucrarilor de "Imbunatatire nivel de tensiune si modernizare LEA jt. Ladauti
» HCL nr.13/31.01.2018 - privind autorizarea executarii lucrarilor de "Imbunatatire nivel de tensiune si modernizare LEA jt. Saramas
» HCL nr. 14/20.02.2018 privitoare la alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 15/20.02.2018 privind aprobarea bugetului local centralizat al comunei Barcani, judetul Covasna pentru anul 2018
» HCL nr. 16/20.02.2018 privind aprobarea valorii de investitie a proiectului si solicitarea scrisorii de garantie [...]
» HCL nr. 17/26.02.2018 privitoare la alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 18/26.02.2018 privind modificarea HCL nr. 16/02.03.2017 [...]
» HCL nr. 19/26.02.2018 privind completarea HCL nr. 2/31.01.2018 [...]
» HCL nr. 20/26.02.2018 privind schimbarea denumirii unitatii de invatamant "Scoala Gimnaziala Barcani" [...]
» HCL nr. 21/26.02.2018 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant [...]
» HCL nr. 22/2018 privitoare la alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 23/29.03.2018 privind rectificarea bugetului centralizat al comunei Barcani pe anul 2018
» HCL nr. 24/29.03.2018 privind aprobarea organizarii evenimentului "Nunta de aur 2018" [...]
» HCL nr. 25/29.03.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea formei de gestiune a Serviciului de iluminat public in comuna Barcani
» HCL nr. 26/29.03.2018 privind aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de iluminat public in comuna Barcani
» HCL nr. 27/29.03.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Barcani
» HCL nr. 28/29.03.2018 privind modificarea si completarea HCL nr. 5/2018 [...]
» HCL nr. 29/29.03.2018 privnd modificarea HCL nr. 12/2018 [...]
» HCL nr. 30/29.03.2018 privind modificarea HCL nr. 13/2018 [...]
» HCL nr. 31/29.03.2018 privind aprobarea unui drept de acces pe traseul drumurilor comunale [...]
» HCL nr. 32/25.04.2018 privitoare la alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 33/25.04.2018 privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local al comunei Barcani pe anul 2017
» HCL nr. 34/25.04.2018 privind aprobarea contului de executie bugetare la data de 31.03.2018
» HCL nr. 35/25.04.2018 privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Barcani, judetul Covasna
» HCL nr. 36/25.04.2018 privind modificarea HCL nr. 15/2017 [...]
» HCL nr. 37/25.04.2018 privind modificarea HCL nr. 17/2017 [...]
» HCL nr. 38/25.04.2018 privind numirea reprezentantului Comunei Barcani in Consiliul de administratie al Ocolului Silvic Buzaul Ardelean RA
» HCL nr. 39/25.04.2018 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Barcani [...]
» HCL nr. 40/25.04.2018 privind modificarea HCL nr. 31/29.03.2018
» HCL nr. 41/27.06.2018 privitoare la alegerea presedintelui de sedinta
»
» HCL nr. 42/27.06.2018 privind modificarea HCL nr. 35/25.04.2018 [...]
» HCL nr. 43/27.06.2018 privind aprobarea participarii Consiliului Local Barcani [...]
» HCL nr. 44/27.06.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului de asistenta sociala [...]
» HCL nr. 45/27.06.2018 privind aprobarea Regulamentului Intern de acordare a voucherelor [...]
» HCL nr. 46/27.06.2018 privind aprobarea idicatorilor tehnico-economici actualizati [...]
» HCL nr. 47/27.06.2018 privind aprobarea asigurarii finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli [...]
» HCL nr. 48/27.06.2018 privind rectificarea bugetului centralizat al comunei Barcani pe anul 2018
» HCL nr. 49/30.07.2018 privitoare la alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 50/30.07.2018 privind aprobarea executarii lucrarilor la obiectivul de investitie [...]
» HCL nr. 51/30.07.2018 privind aprobarea organizarii si desfasurarii manifestarii "Sarbatoarea Barcanenilor" - editia 2018
» HCL nr. 52/30.07.2018 privind aprobarea plafonului pentru publicarea listei debitorilor [...]
» HCL nr. 53/14.08.2018 privitoare la alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 54/14.08.2018 privind aprobarea contului executiei bugetare la data de 30.06.2018
» HCL nr. 55/14.08.2018 privind revocarea HCL nr. 45/2018 [...]
» HCL nr. 56/14.08.2018 privind modificarea HCL nr. 50/2018 [...]
» HCL nr. 57/28.09.2018 privitoare la alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 58/28.09.2018 privind rectificarea bugetului centralizat al comunei Barcani pe anul 2018
» HCL nr. 59/28.09.2018 privind aprobarea Actului aditional nr. 3 [...]
» HCL nr. 60/28.09.2018 privind aprobarea notei conceptuale [...]
» HCL nr. 61/28.09.2018 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Barcani [...]
» HCL nr. 62/28.09.2018 privind aprobarea executarii de lucrari [...]
» HCL nr. 63/31.10.2018 privitoare la alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 64/31.10.2018 privind aprobarea contului executiei bugetare la data de 30.09.2018
» HCL nr. 65/31.10.2018 privind virarea de credite bugetare [...]
» HCL nr. 66/31.10.2018 privind aprobarea completarii listei bunurilor din domeniul public al comunei Barcani [...]
» HCL nr. 67/31.10.2018 privind aprobarea cuantumului cotizatiei aferente comunei Barcani [...]
» HCL nr. 68/31.10.2018 privind darea in administrare a unor bunuri imobile [...]
» HCL nr. 69/31.10.2018 privind plantarea unor puieti forestieri in cadrul proiectului "Padurea Centenar"
» HCL nr. 70/31.10.2018 privind modificarea HCL nr. 2/31.01.2018 [...]
» HCL nr. 71/16.11.2018 privitoare la alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 72/16.11.2018 privind participarea Comunei Barcani prin Consiliul Local al comunei Barcani la Programul pentru scoli [...
» HCL nr. 73/16.11.2018 privind aprobarea executarii de lucrari la obiectivul de investitie [...]
» HCL nr. 74/16.11.2018 privind modificarea HCL nr. 67/2018
» HCL nr. 75/16.11.2018 privind modificarea HCL nr. 68/2018
» 2017
» 2016