PRIMARIA COMUNEI BARCANI

Judetul Covasna

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul Local al comunei Barcani, judetul Covasna are urmatoarea comonenta:
 • Primar: Marin Gheorghe                                          - PSD
 • Viceprimar:  Burgus Gheorghe                                - PSD
 • Consilieri locali: 
 • BLEDEA VIRGIL-MIHAI                                   - PSD  
 • BOCIRNEA MAGDALENA                               - PSD 
 • BORICEAN FLORIN CONSTANTIN                - UNPR
 • BURGU┼× GHEORGHE                                       - PSD
 • BURTEA VASILE                                                - PNL
 • GRIJAN GHEORGHE                                         - PNL
 • DOBRINAS ANA-MARIA                                    - PSD
 • MOCANU GHEORGHE                                      - PSD
 • MUREA MARIUS IOAN                                     - PSD
 • MUREA IOAN DAN                                            - PSD
 • TERZEA NICOLAE                                             - PSD
 • STROIE VASILE-CONSTANTIN                        - PSD     
 • SERBAN LAURENTIU                                        - PSD              

  

                                           

                                                                  

Fisiere:

» 2019
» HCL nr. 1/09.01.2019 privitoare la alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 2/09.01.2019 privind acoperirea definitiva a deficitului la sectiunea de dezvoltare pe anul 2018
» HCL nr. 3/14.01.2019 privitoare la alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 4/14.01.2019 privind mandatarea reprezentantului comunei Barcani [...]
» HCL nr. 5/14.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Barcani
» HCL nr. 6/14.01.2019 privind aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de servicii de proiectare [...]
» HCL nr. 7/14.01.2019 privind aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de servicii de proiectare [...]
» HCL nr. 8/14.01.2019 privind aprobarea documentatiei de atribuire [...]
» HCL nr. 9/14.01.2019 priivnd aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati [...]
» HCL nr. 10/14.01.2019 privind aprobarea asigurarii finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli [...]
» HCL nr. 11/23.01.2019 privitoare la alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 12/23.01.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019
» HCL nr. 13/23.01.2019 privind aprobarea modificarii tarifelor pentru serviciul de salubritate [...]
» HCL nr. 14/23.01.2019 privind modificarea HCL nr. 46/2018 [...]
» HCL nr. 15/23.01.2019 privind modificarea HCL nr. 47/2018
» HCL nr. 16/28.02.2019 privitoare la alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 17/28.02.2019 privind modificarea si completarea HCL nr. 12/2019 [...]
» HCL nr. 18/28.02.2019 privind aprobaera indicatorilor tehnico-economici [...]
» HCL nr. 19/28.02.2019 privind aprobarea asigurarii finantarii de la bugetul local [...]
» HCL nr. 20/28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» HCL nr. 21/28.02.2019 privind aprobarea asigurarii finantarii de la bugetul local [...]
» HCL nr. 22/28.02.2019 privind aprobarea contului executiei bugetare la data de 31.12.2018
» HCL nr. 23/28.02.2019 privind aprobarea nivelului cotizatiei anuale [...]
» HCL nr. 24/28.02.2019 privind organizarea programul de audiente acordate [...]
» HCL nr. 25/28.02.2019 privind inchirierea unui spatiu in incinta imobilului Dispensar medical [...]
» HCL nr. 26/28.02.2019 privind organizarea retelei scolare [...]
» HCL nr. 27/25.03.2019 privitoare la alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 28/25.03.2019 privind modificarea si completarea HCL nr. 5/2019 [...]
» HCL nr. 29/25.03.2019 privind modificarea si completarea HCL nr. 25/28.02.2019 [...]
» HCL nr. 30/25.03.2019 privind aprobarea organizarii evenumentului "Nunta de aur 2019"
» HCL nr. 31/25.03.2019 privind stabilirea cotizatiei anuale datorata de Comuna Barcani [...]
» HCL nr. 32/25.03.2019 privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local [...]
» HCL nr. 33/25.03.2019 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare [...]
» HCL nr. 34/10.04.2019 privitoare la alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 35/10.04.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» HCL nr. 36/10.04.2019 privind aprobarea asigurarii finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli [...]
» HCL nr. 37/10.04.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» HCL nr. 38/10.04.2019 privind aprobarea asigurarii finantarii de la bugetul local [...]
» HCL nr. 39/10.04.2019 privind aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de servicii [...]
» HCL nr. 40/10.04.2019 privind aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de servicii de proiectare [...]
» HCL nr. 41/10.04.2019 privind organizarea Taberei de Cultura [...]
» HCL nr. 42/10.04.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare [...]
» HCL nr. 43/19.04.2019 privitoare la alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 44/19.04.2019 privind aprobarea bugetului local centralizat al comunei Barcani [...]
» HCL nr. 45/30.05.2019 privitoare la alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 46/30.05.2019 privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local al comunei Barcani pe anul 2018
» HCL nr. 47/30.05.2019 privind aprobarea contului executiei bugetare la data de 31.03.2019
» HCL nr. 48/30.05.2019 privind indexarea impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2019
» HCL nr. 49/30.05.2019 privind aprobarea alocarii unei sume de bani necesara pentru cadourile elevilor gradinitelor [...]
» HCL nr. 50/30.05.2019 privind aprobarea numarului asistentilor personali angajati cu contract individual de munca
» HCL nr. 51/30.05.2019 privind stabilirea modalitatii de efectuare a pazei la nivelul comunei Barcani, judetul Covasna
» HCL nr. 52/30.05.2019 privind aprobarea Organigramei si Staului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Barcani, judetul Covasna
» HCL nr. 53/30.05.2019 privind aprobarea folosirii de material lemnos [...]
» HCL nr. 54/30.05.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati [...]
» HCL nr. 55/30.05.2019 privind aprobarea asigurarii finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli [...]
» HCL nr. 56/20.06.2019 privitoare la alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 57/20.06.2019 privind aprobarea deplasarii grupului vocal [...]
» HCL nr. 58/20.06.2019 privind aprobarea concesionarii directe a spatiului cu destinatia de cabinet medical [...[
» HCL nr. 59/20.06.2019 privind modificarea HCL nr. 52/2019 [...]
» HCL nr. 60/20.06.2019 privind modificarea si completarea HCL nr. 5/2019
» HCL nr. 61/04.07.2019 privitoare la alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 62/04.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» HCL nr. 63/04.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnici-economici [...]
» HCL nr. 64/14.08.2019 privitoare la alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 65/14.08.2019 - privind rectificarea bugetului centralizat al com. Barcani pe anul 2019
» HCL nr. 66/14.08.2019 - privind aprobarea contului executiei bugetare la data de 30.06.2019
» HCL nr. 67/14.08.2019 - privind aprobarea organizarii si desfasurarii manifestarii "Sarbatoarea Barcanenilor" - editia 2019
» HCL nr. 68/30.09.2019 privitoare la alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 69/30.09.2019 privind validarea Dispozitiei nr. 153/2019 [...]
» HCL nr. 70/30.09.2019 privind aprobarea Actului Aditional nr. 2/2019
» HCL nr. 71/30.09.2019 privind modificarea si completarea HCL nr. 63/2019 [...]
» HCL nr. 72/30.09.2019 privind modificarea organigramei si statului de functii [...]
» HCL nr. 73/30.09.2019 privind modificarea HCL nr. 5/2019 [...]
» HCL nr. 74/25.10.2019 privitoare la alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 75/25.10.2019 privind rectificarea bugetului centralizat al comunei Barcani pe anul 2019
» HCL nr. 76/25.10.2019 privind constituirea echipei mobile pentru interventia de urgenta [...]
» HCL nr. 77/25.10.2019 privind mandatarea reprezentantului Comunei Barcani [...]
» HCL nr. 78/25.10.2019 privind aprobarea documentatiei tehnice [...]
» HCL nr. 79/25.10.2019 privind aprobarea executarii de lucrari [...]
» HCL nr. 80/25.10.2019 privind aprobarea documentatiei tehnice [...]
» HCL nr. 81/25.10.2019 privind aprobarea executarii de lucrari [...]
» 2018
» 2017
» 2016