PRIMARIA COMUNEI BARCANI

Judetul Covasna

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul Local al comunei Barcani, judetul Covasna are urmatoarea comonenta:
 • Primar: Marin Gheorghe                                          - PSD
 • Viceprimar:  Burgus Gheorghe                                - PSD
 • Consilieri locali: 
 • BLEDEA VIRGIL-MIHAI                                   - PSD  
 • BOCIRNEA MAGDALENA                               - PSD 
 • BORICEAN FLORIN CONSTANTIN                - UNPR
 • BURGU┼× GHEORGHE                                       - PSD
 • CIOMA TIBERIU SEBASTIAN                         - PNL
 • GRIJAN GHEORGHE                                         - PNL
 • MARIN GHEORGHE                                          - PSD
 • MOCANU GHEORGHE                                      - PSD
 • MUREA MARIUS IOAN                                     - PSD
 • MUREA IOAN DAN                                            - PSD
 • TERZEA NICOLAE                                             - PSD
 • STROIE VASILE-CONSTANTIN                        - PSD     
 • SERBAN LAURENTIU                                        - PSD              

  

                                           

                                                                  

Fisiere:

» 2017
» HOTARAREA NR.1/2017 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HOTARAREA NR.2/2017 privind acoperirea definitiva a deficitului la sectiunea de functionare pe anul 2016
» HOTARAREA NR.3/2017 privind aprobarea executiei bugetare la data de 31.12.2016
» HCL nr. 4/2017 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 5/2017 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa ce se va exploata pentru anul de productie 2017 din fondul forestier proprietate publica a comunei Barcani
» HCL nr. 6/2017 privind numirea unui administrator provizoriu in Consiliul de Administratie al Ocolului Silvic Buzaul Ardelean R.A.
» HCL nr. 7/2017 privitoare la alegerea presedintelul de sedinta
» HCL nr. 8/2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017
» HCL nr. 9/2017 privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local care va fi realizat in anul 2017 de catre beneficiarii venitului minim garantat
» HCL nr. 10/2017 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant din raza administrativ-teritoriala a comunei Barcani pe anul scolar 2017-2018
» HCL nr. 11/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, reprezentand noua valoare a investitiei "Canalizare menajera in localitatea Sarmas, comuna Barcani, judetul Covasna"
» HCL nr. 12/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, reprezentand noua valoarea a investitiei "Canalizare menajera in localitatea Ladauti, comuna Barcani, judetul Covasna"
» HCL nr. 13/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici acutalizati, reprezentand noua valoare a investitiei "Alimentare cu apa in localitatea Sarmas, comuna Barcani, judetul Covasna"
» HCL nr. 14/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici acutalizati, reprezentand noua valoare a investitiei 'Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local, comuna Barcani, judetul Covasna"
» HCL nr. 15/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, reprezentand valoarea investitiei "Extindere Gradinita cu program normal din localitatea Barcani, judetul Covasna"
» HCL nr. 16/2017 privind aprobaera indicatorilor tehnico-economici actualizati, reprezentand noua valoare a investitiei "Modernizare drum comunal DC22 Barcani-Ladauti [...]"
» HCL nr. 17/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reprezentand valoarea investitiei "Extindere si modernizare Scoala Gimnaziala Barcani"
» HCL nr. 18/23.03.2017 privitoare la alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 19/23.03.2017 privind aprobarea bugetului local centralizat al comunei Barcani, judetul Covasna pentru anul 2017
» HCL nr, 20/23.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, reprezentand noua valoare a investitiei "Alimentare cu apa in localitatea Ladauti, comuna Barcani, judetul Covasna"
» HCL nr. 21/23.03.2017 privind aprobarea participarii Comunei Barcani la "Programul judetean pentru reabilitarea si modernizarea bazelor sportive din mediul rural" in perioada 2017-2020, cu proiectul "Modernizare Baza sportiva Sarmas"
» HCL nr. 22/23.03.2017 privind aprobarea participarii Comunei Barcani la "Programul judetean pentru reabilitarea, modernizarea caminelor culturale [...]"
» HCL nr. 23/23.03.2017 privind aprobarea participarii Comunei Barcani la "Programul judetean pentru reabilitarea, modernizarea caminelor culturale din mediul rural" [...]
» HCL nr. 24/23.03.2017 privind aprobarea participarii Comunei Barcani la "Programul judetean pentru reabilitarea, modernizarea caminelor culturale din mediul rural" [...}
» HCL nr. 25/23.03.2017 privind aprobarea efectuarii lucrarilor de reparatii si zugraveli exterioare la cladirea Primariei comunei Barcani, ce face parte din domeniul public al comunei Barcani
» HCL nr. 26/23.03.2017 privind aprobarea efectuarii lucrarilor de reparatii si zugraveli la Bloc Barcani, ce face parte din domeniul public al comunei Barcani
» HCL nr. 27/23.03.2017 privind aprobarea organizarii evenimentului "Nunta de aur 2017" prin acordarea unor premii si diplome de fidelitate familiilor care implinesc 50 de ani de la casatorie
» HCL nr. 28/27.04.2017 privitoare la alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 30/27.04.2017 privind aprobarea contului executiei bugetare la data de 31.03.2017
» HCL nr. 31/27.04.2017 privind aprobarea participarii Comunei Barcani la proiectul "INTREG [...]"
» HCL nr. 32/27.04.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, dupa incheierea contractului de achizitie reprezentand noua valoare a investitiei [...]
» HCL nr. 33/27.04.2017 privind aprobarea asigurarii finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat [...]
» HCL nr. 34/27.04.2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Constructia retelei publice de apa si apa uzata in localitatea Sarmas, comuna Barcani, judetul Covasna"
» HCL nr. 35/27.04.2017 privind aprobarea implementarii proiectului cu titlul "Constructia retelei publice de apa si apa uzata in localitatea Sarmas, comuna Barcani, judetul Covasna"
» HCL nr. 36/27.04.2017 privind modificarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Comunei Barcani, judetul Covasna
» HCL nr. 37/27.04.2017 privind aprobarea folosirii de material lemnos din padurea proprietate a comunei Barcani, pentru lucrari de interes local
» HCL nr. 38/30.05.2017 privitoare la alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 39/30.05.2017 privind aprobarea modificarii tarifului pentru activitatea de precolectare, colectare si transport a deseurilor municipale [...]
» HCL nr. 40/30.05.2017 privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local al comunei Barcani pe anul 2016
» HCL nr. 41/30.05.2017 privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Barcani, judetul Covasna, in domeniul privat al comunei Barcani, judetul Covasna
» HCL nr. 42/30.05.2017 privind revocarea Hotararii nr. 36/27.04.2017 [...]
» HCL nr. 43/30.05.2017 privind completarea HCL Barcani nr. 31/27.04.2017
» HCL nr. 44/30.05.2017 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Comunei Barcani, judetul Covasna
» HCL nr. 45/30.05.2017 privind aprobarea executarii lucrarilor la obiectivul de investitie [...]
» HCL nr. 46/30.05.2017 privind aprobarea deplasarii grupului vocal-instrumental "Padurenii" al comunei Barcani [...]
» HCL nr. 47/30.05.2017 privind aprobarea Actului Aditional nr. 2/2017 la Contractul de inchiriere nr. 1190/30.04.2010 [...]
» HCL nr. 48/30.05.2017 privind aprobarea Actului Aditional nr. 1/2017 la Contractul de concesiune nr. 3181/10.09.2014 [...]
» HCL nr. 49/30.05.2017 privnd aprobarea modificarii Contractului de inchiriere nr. 3290/26.08.2015 [...]
» HCL nr. 50/30.05.2017 privind aprobarea Actului Aditional nr. 1/2017 la Contractul de inchiriere nr. 1472/2.04.2015
» HCL nr. 51/06.07.2017 - privitoare la alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 52/06.07.2017 privind modificarea Hotararii Consiliului local Barcani nr.44/2017
» HCL nr. 53/06.07.2017 Privind declararea ca bun apartinand domeniului public de interes local a unui imobil
» HCL nr. 54/07.07.2017 Privind trecerea unui teren din domeniul privat al comunei Barcani, judetul Covasna, in domeniul public
» HCL nr. 55/06.07.2017 Privind aprobarea Studiului de fezabilitate Amenajare loc de joaca Amplasament Comuna Barcani
» HCL nr. 56/06.07.2017 Privind implementarea proiectului Amenajare loc de joaca
» HCL nr. 57/06.07.2017 privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul comunei
» HCL nr. 58/25.07.2017 privitoare la alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 59/25.07.2017 Privind validarea mandatului de consilier local in functie al domnului Burtea Vasile
» HCL nr. 60/25.07.2017 Privind rectificarea bugetului centralizat al comunei Barcani pe anul 2017
» HCL nr. 61/25.07.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Ocolului Silvic Buzaul Ardelean R.A.
» HCL nr. 62/25.07.2017 Privind stabilirea indemnizatiilor consilierilor locali ai Comunei Barcani, Judetul Covasna
» HCL nr. 63/25.07.2017 Privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de[...]
» HCL nr. 64/25.07.2017 Privind aprobarea organizarii si desfasurarii manifestarii Sarbatoarea Barcanenilor editia 2017
» HCL nr. 65/25.07.2017 Privind organizarea Taberei de Cultura si Civilizatie Romaneasca Acasa la noi editia XXI
» HCL nr. 66/25.07.2017 Privind aprobarea efectuarii lucrarilor de regularizare Parau Cosa
» HCL nr. 67/25.07.2017 Privind acordarea de stimulente financiare elevilor Scolii Gimnaziale Barcani care au obtinut premii la corsurile / olimpiadele scolare
» HCL nr. 68/16.08.2017 privitoare la alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 69/16.08.2017 acordarea unui ajutor individual de minimis pentru majorarea capitalului social SC SALUBRITATEA SRL in insolventa
» 2016