PRIMARIA COMUNEI BARCANI

Judetul Covasna

LEGEA 52/2003

1.Dispozitia nr. 41/2013 privind numirea comisiei responsabila cu organizare , implementarea si mentinerea sistemului de control intern i managerial in cadrul Primariei Comunei Barcani.

2.Dispozitia nr. 43 /2013 privind desemnarea persoanei responsabile in indeplinirea atributiilor de consilier etic

3.Dispozitia nr. 42 / 2013 privind aprobarea Codului de conduita a personalului din aparatul de specialitate al Primarului comunei Barcani, judetul Covasna

ANUNŢ

 Primarul Comunei Barcani

În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, aduce la cunoştinţa publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic General al Comunei Barcani şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Planul Urbanistic General al Comunei Barcani şi a Regulamentului Local de Urbanism, proiect nr.222/2009, elaborat de B.I.A. „FLOREA STELA” – Sfântu Gheorghe, arhitect Florea Stela, poate fi consultat la sediul Primăriei Barcani – biroul secretar şi pe www.primariabarcani.ro începând cu data de 06.12.2013.

Persoanele interesate pot trimite/depune în scris, propuneri, sugestii, opinii privind proiectul de hotărâre, la sediul Primăriei Barcani, până la data de 06.01.2014.

 » dispozitia nr. 46/2013 peivind aprobarea proceduri de Sistem privind intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post din cadrul Primariei comunei Barcani -
» Dispozitia nr. 47 / 2013 privind aprobarea listei cu obiectivele generale la nivelul Primariaei comunei Barcani -
» Dispozitia 48 /2013 privind constituirea Echipei de Gestionare a Riscurilor si numirea Ofiterului de risc la nivelul Primariei comunei Barcani -
» Dispozitia nr. 45 /2013 privind aprobarea Ghidului privind elaborarea procedurilor de sistem si operationale in cadrul Primariei comunei Barcani -
» ANUNT Proiecte de Hotarare 05.03.2013 -
» ANUNT Proiect de Hotarare - Privind însuşirea variantei finale a stemei comunei Barcani, judeţul Covasna -
» Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic General al Comunei Barcani şi a Regulamentului Local de Urbanism. -
» Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 pentru 2013 -
» RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII 52/2003 PENTRU 2014 -
» RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII 52/2003 PENTRU 2015 -
» Codul de Conduita -
» RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII 52/2003 PENTRU 2018 -
» RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII 52/2003 IN ANUL 2019 -
» Raport de evaluare a implementării legii nr. 52/2003 în anul 2020 -