PRIMARIA COMUNEI BARCANI

Judetul Covasna

ANUNTURI

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare COMUNA BARCANI titular al proiectului "EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA BARCANI, JUDETUL COVASNA "anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Covasna în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul "EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA BARCANI, JUDETUL COVASNA " propus a fi amplasat în localităţile Barcani şi Intorsura Buzaului, DN10, DN13E, DJ121A, judetul Covasna . 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Covasna din Sfântu Gheorghe, B-dul Grigore Bălan, nr. 10, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcv.anpm.ro/. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

» Anunt Selectie parteneri Pocu -
» Buletin informativ - informatii interes public 2017 -
» Informare asistenti personali pentru anul 2018 -
» Anunt - pentru aprobarea Regulamentului-cadru -
» Anunț +documentatie inchiriere pășune -
» Procedura de acordare a tichetelor sociale si cerere declaratie -
» Convocator nr. 5506/16.10.2020 -
» Anunt licitatie publica - VOLKSWAGEN AMAROK - Contact 0765 284 433, Pastor Nicolae-Primar -
» Anunt licitatie publica - VOLKSWAGEN AMAROK - Contact 0765 284 433, Pastor Nicolae-Primar -
» Aplicație translație mimico-gestuală VOCI PENTRU MÂINI -