PRIMARIA COMUNEI BARCANI

Judetul Covasna

PROIECTE DE HOTARARE» Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 -
» Proiect de hotarare - buget local 2019 -
» Proiect de hotarare nr. 3849/03.09.2019 privind mandatarea reprezentantului Comunei Barcani [...] -
» Proiect de hotarare nr. 4616/14.10.2019 privind aprobarea criteriilor, volumelor si prioritatiilor la valorificarea masei lemnoase [...] -
» Proiect de hotarare nr. 4621/14.10.2019 privind aprobarea preturile de referinta pentru anul de productie 2020 [...] -
» Proiect de hotarare nr. 4667/17.10.2019 privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local [...] -
» Proiect de hotarare nr. 4871/30.10.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 -
» Proiect de hotarare nr. 5288/20.11.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare [...] -
» Proiect de hotarare nr. 5472/02.12.2019 privind organizarea retelei scolare a unitatiilor de invatamant [...] -
» Proiect de hotarare nr. 23/06.01.2020 privind aprobarea Amenajamentului pastoral al comunei Barcani, judetul Covasna -
» Anexa la Proiect de hotarare nr. 23/06.01.2020 -
» Anexa la Proiect de hotarare nr. 23/06.01.2020 [II] -
» Anexa la Proiect de hotarare nr. 23/06.01.2020 [III] -
» Anexa la Proiect de hotarare nr. 23/06.01.2020 [IV] -
» Anexa la Proiect de hotarare nr. 23/06.01.2020 [V] -
» Proiect de hotarare nr. 75/09.01.2020 privind aprobarea regulamentului de pasunat [...] -
» Proiect de hotarare nr. 5655/12.12.2019 privind aprobarea unui studiu [...] -
» Proiect de hotarare nr. 5819/19.12.2019 privind aprobarea modificarii tarifelor [...] -
» Proiect de hotarare nr. 1958/15.04.2020 privind indexarea impozitelor si taxelor locale [...] -
» Proiect de hotarare nr. 3343/19.06.2020 privind aprobarea Master planului [...] -
» Anexa PH nr. 3343/19.06.2020 -
» Proiect de hotarare nr. 5812/06.11.2020 privind aprobarea criteriilor, volumelor si prioritatilor [...] -
» Referat de aprobare nr. 5815/06.11.2020 -
» Referat de aprobare nr. 5813/06.11.2020 -
» Proiect de hotarare nr. 5814/06.11.2020 privind aprobarea preturilor de referinta [...] -
» Proiect de hotarare nr. 6337/03.12.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 -
» Proiect de hotarare nr. 7049/14.12.2020 privind organizarea retelei scolare [...] -
» Proiect de hotarare nr. 7185/21.12.2020 privind aprobarea planului de actiuni [...] -
» Proiect de hotarare nr. 7202/21.12.2020 privind aprobarea unui studiu, precum si a proiectului Actului aditional [...] -
» Proiect de hotarare nr. 586/02.02.2021 privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere [...] -
» Proiect de hotarare nr. 1025/23.02.2021 privind aprobarea obligatiilor si responsabilitatilor care revin institutiilor publice [...] -
» Proiect de hotarare nr. 1027/23.02.2021 privind aprobarea instruirii unei taxe pentru utilizarea infrastructurii publice locale [...] -
» Proiect de hotărâre nr. 2393/30.03.2021 privind aprobarea bugetului local centralizat al comunei Barcani, județul Covasna, pentru anul 2021 -
» Proiect de hotărâre nr. 2951/14.04.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Ocolului Silviu Buzăul Ardelean R.A. -
» Proiect de hotărâre nr. 3035/19.04.2021 privind aprobarea contractării unei/unor finantări rambursabile interne în valoare de 10.981.727,46 lei -
» Proiect de hotărâre nr. 3048/19.04.2021 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne (leasing financiar) în valoare de 400.000 lei fără în vederea achiziționării unui buldoexcavator de către Comuna Barcani TVA -
» Proiect de hotărâre nr. 2951/14.04.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Ocolului Silvic Buzăul Ardelean R.A. -