Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Comisii de specialitate

1. COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO – SOCIALĂ, BUGET – FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, SERVICII, COMERȚ, AGRICULTURĂ, AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM

PREŞEDINTE: Bledea Virgil Mihai
SECRETAR: Mocanu Gheorghe
MEMBRI:
– Solomon Ioan Daniel
– Boricean Florin-Constantin
– Neagovici Gheorghe Constantin

2. COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ ȘI DE DISCIPLINĂ, APĂRAREA ORDINII PUBLICE, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂŢENILOR, PROTECȚIA MEDIULUI ȘI TURISM

PREŞEDINTE: Neagovici Gheorghe Constantin
SECRETAR: Bularca Ioan
MEMBRI:
– Terzea Nicolae
– Murea Ioan Dan
– Gaiș Ștefan Liviu

3. COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE, MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ, SOCIAL-CULTURALĂ, CULTE, PROTECȚIE COPII, TINERET ȘI SPORT

PREŞEDINTE: Vașvari Maria Bianca
SECRETAR: Grijan Gheorghe
MEMBRI:
– Arnăut Marian
– Solomon Ioan Daniel
– Terzea Nicolae

Ultima actualizare: 13:05 | 25.03.2024

Sari la conținut